Bedrijfscoach

Een bedrijfscoach is een coach die ingehuurd wordt door een bedrijf om het personeel te coachen bij persoonlijke en professionele obstakels of problemen. Wat het probleem in kwestie ook mag zijn. Waarom? Omdat een mens geen robot is en een verminderde werkplezier ten koste van werkprestatie gaat. Dat betekent dus dat het zo kan zijn dat uw personeel minder efficiënt gaat werken of zelfs op de lange termijn kan uitvallen. Welk werkgever zou dat willen?

Waarom bedrijfscoaching?

Een gezond bedrijf is een bedrijf waar veel goed gaat. Het personeel is voor een bedrijf de grootste uitgaven. Gezondheid en welzijn van het personeel is dan ook heel belangrijk. Met een bedrijfscoach in dienst zorgt u voor de gezondheid en welzijn van uw personeel. Uw personeel kan met alle soorten obstakels of problemen aankloppen bij de bedrijfscoach.

Werkwijze bedrijfscoach

De bedrijfscoach voert één op één gesprekken met de werknemer en achterhaald zodoende wat de hulpvraag van de werknemer is. In de meeste gevallen zijn de vraagstukken werkgerelateerd. Het kan ook zijn dat de hulpvraag een persoonlijke karakter heeft. Daar hoeven we niet raar van op te kijken, omdat het privéleven invloed kan uitoefenen op de prestaties op het werk.

De bedrijfscoach adviseert in de meeste gevallen niet. De bedoeling van bedrijfscoaching is aanhoren wat de hulpvraag is en na het analyseren van de hulpvraag de werknemer zélf antwoord te laten vinden op zijn eigen vragen. De bedrijfscoach stuurt het gesprek zodanig aan dat dit ook mogelijk wordt voor de werknemer.

De antwoorden geven inzicht. In de meeste gevallen zitten de oplossingen voor de problemen verstopt in de antwoorden. De werknemer stelt gerichte doelen op waar hij aan gaat werken. Dat maakt dat de werknemer verder kan. Wanneer de werknemer niet gecoacht wordt kan het zo zijn dat hij langer met het probleem rondloopt en in een gevoel van gevangenheid belandt. Op een langere termijn betekent het dat u werknemer overspannen kan raken of zelfs een burn- out kan oplopen.

Waarom bedrijfscoaching kan helpen

Bedrijfscoaching biedt hulp. De bedrijfscoach is vertrouwelijk, laagdrempelig en betrokken. Ieder werknemer kan er terecht en zich gehoord voelen. Dat is namelijk de bedoeling! Biedt de werknemer deze kans. De kans om de obstakel of het probleem waar hij tegenaan loopt op het werk (of in zijn privé) aan te pakken om het werkplezier hoog te houden. Tenslotte verdient het bedrijf aan goed functionerende werknemers! Investeren in uw personeel loont, neem daarom nu eens vrijblijvend en gratis contact op met uw coach.